SYBREN POLET STICHTING


Cora en Sybren Polet
De Sybren Polet Stichting, opgericht in 2010, stelt zich ten doel de bevordering van de Nederlandstalige literatuur door het stimuleren van vooruitstrevend, onconventioneel proza, poŽzie en toneel.

meer informatie over de sybren polet stichting